Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жогорку кесиптик билим берүү программаларын көз карандысыз аккредитациялоо боюнча жыйынтыктар чыгарылды

11 Март 2022 ж.

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жогорку кесиптик билим берүү программаларын көз карандысыз аккредитациялоо боюнча жыйынтыктар чыгарылды.

2022-жылдын 28-февралындагы №3/22/01 буйруктун негизинде  Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо боюнча агенттиктин алдындагы аккредитациялык кеңештин чечимин аткаруу үчүн билим берүү программаларын көз карандысыз аккредитациялоонун жыйынтыктары жөнүндө: (философия доктору (профил боюнча доктор), ошондой эле жогорку кесиптик билим берүү программалары (магистратура) программанын беш жылдык аккредитацияланган мөөнөтү болуп эсептелет: "экономика жана башкаруу" - (философия доктору); "экономика" - (философия доктору); "философия" - (магистр).

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине диплом берүү укугу менен аккредитацияланган программалар боюнча сертификат берилген.

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар