Илимий-изилдөө иштеринин аткаруучулары үчүн кулактандыруу

4 Февраль 2022 ж.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын 27-декабрындагы №2195/1 буйругунун 5-пунктуна ылайык 2022-жылга карата конкурстан өткөн жаңы жана улантуучу илимий-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук долбоорлордун аткаруучулары 2022-жылдын 25-февралына чейин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен аткаруучулардын ортосундагы долбоорлорду аткаруу боюнча келишимдерди түзүүгө милдеттүү.

Келишим түзүү боюнча Илим жана илимий-техникалык саясат башкармалыгынын башкы адиси А.Т. Исираиловага кайрылыңыздар (620494, 0700 949496).

 

 

 

 

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар