КОНКУРСТУК ТАНДООНУ ӨТКӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КУЛАКТАНДЫРУУ

23 Апрель 2024 ж.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Окуу китеби» басма үйү» мамлекеттик мекемесинин директорунун ваканттык бош кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Окуу китеби» басма үйү» мамлекеттик мекемесинин директору кызмат ордуна талапкерлерге квалификациялык талаптар:

Тажрыйба жана билимге коюлуучу талаптар:

- басма иши, менеджмент же экономика боюнча жогорку билими;

- басма иши, окуу китептерин басып чыгаруу чөйрөсүндө же чектеш тармактарда 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

- басма бизнесинин процесстерин, анын ичинде редакциялык, маркетингдик жана финансылык ишмердүүлүктү терең түшүнүү;

- команданы башкаруу жана компаниянын стратегиялык максаттарына жетүү тажрыйбасы;

- алдыңкы коммуникация көндүмдөрү жана ар кандай деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;

- басма тармагындагы заманбап тенденцияларды билүү жана аларды ишке ашырууга даяр болуу;

- кыргыз, орус, англис тилдерин эркин оозеки жана жазуу жүзүндө билүү (зарыл болгон учурда тиешелүү сертификат талап кылынышы мүмкүн);

- санариптик басылмалар менен иштөө тажрыйбасы жана санариптик технологияларды түшүнүү;

- эл аралык донордук уюмдар менен иштөө тажрыйбасы.

 

Кесиптик көндүмдөр жана сапаттар:

- лидерлик сапаттар, команданы шыктандыруу жана мотивациялоо жөндөмдүүлүгү;

- аналитикалык көндүмдөр жана негизделген чечимдерди кабыл алуу жөндөмдүүлүгү;

- стратегиялык ой жүгүртүү жана компанияны өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү пландарын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жөндөмдүүлүгү;

- финансылык ресурстарды натыйжалуу башкаруу жана бизнес процесстерин оптималдаштыруу жөндөмдүүлүгү;

- Ишти мыкты уюштуруу жана долбоорду башкаруу көндүмдөрү.

 

Жеке сапаттар:

- чечимдерди кабыл алууда жоопкерчилик жана принципиалдуулук;

- инновациялык чечимдер ишке ашырууда чыгармачылык менен мамиле кылуу;

- жогорку деңгээли жана интенсивдүү графиктерде жана жогорку талаптарда иштөөгө даяр;

- командада эффективдүү иштей билүү жана жагымдуу иш абалын сактоо;

- өзүн өзү мотивациялоонун жогорку деңгээли жана кесиптик өнүгүүгө умтулуусу.

 

Конкурстук тандоого катышуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

1) конкурска катышууга жеке арыз;

2) паспорттун көчүрмөсү;

3) резюме;

4) билими жөнүндө документтин көчүрмөсү;

5) мурунку иш берүүчүлөрдөн (2ден кем эмес) сунуш кат.

Талапкер аңгемелешүүгө  мекемени өнүктүрүү программасын даярдап келиши керек.

Документтерди кабыл алуу мөөнөтү: 2024-жылдын 25-апрели, саат 18.00гө чейин.

Документтер Бишкек ш., К.Тыныстанов көч. 257., Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, 212-каб. дареги боюнча кабыл алынат (байланыш: Адам ресурстарын башкаруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Н.Б. Мамбетакунова, 0312 66-46-43)

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар