“Билим берүү ишмердүүлүгүн лицензиялоо” аттуу окутуу семинары

28 Сентябрь 2022 ж.

БИЛДИРҮҮ!!!

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
билим берүү ишмердүүлүгүнө лицензиялык текшерүү жүргүзүүчү эксперттерди даярдоо жана квалификацияларын жогорулатуу максатында,
“Билим берүү ишмердүүлүгүн лицензиялоо” аттуу 2 күндүк окутуу семинарын өткөрөт.

Семинарга катышып, сертификат алган эксперттер 5 жыл ичинде лицензиялоо иштерине чакырылат.

Семинарга катышуу үчүн 2022-жылдын 5-октябрына чейин otdel.litsenzirovaniya.22@bk.ru электрондук дарегине тиркемеге ылайык мамлекеттик же расмий тилинде арыз жөнөтүү керек.

Эскертүү: Документтерди таңдоо боюнча жумушчу комиссия иш алып барат.

 


 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрине

_______________________

(толук аты-жөнү)

 

Дареги боюнча жашаган:

___________________________

байланыш телефон: ___________________________

электрондук дарек

___________________________

 

Лицензиялык текшерүү өткөрүү үчүн жеке жактын эксперт катары ыйгарым укуктарын аныктоо боюнча арыз

 

Мен, ______________________________________________________,

(толук аты-жөнү)

лицензиялык текшерүү өткөрүү үчүн эксперттин ыйгарым укуктарын аныктап берүүңүздү Сизден суранам.

Өзүм жөнүндө төмөнкүлөрдү маалымдайм:

 

ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Толук аты-жөнү

 

Адамды күбөлөндүргөн документтин реквизиттери (паспорт)

 

ИСН

 

БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТ

Каттоо боюнча жайгашкан жеринин дареги

 

Анык турган жеринин дареги

 

Телефон (уюлдук)

 

Телефон (жумуш)

 

Электрондук дарек

 

БИЛИМИ ЖАНА ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

1. Жогорку кесиптик билим жөнүндө маалымат

Жогорку билимдин деңгээли

 

Билим берүү уюмунун аталышы, бүтүрүү жылы

 

Адистиги, багыттары

 

Берилген квалификациянын аталышы

 

2. Кесиптик кайра даярдоо жөнүндө маалымат

Билим берүү уюмунун аталышы, бүтүрүү жылы

 

Адистиги, багыттары

 

Берилген квалификациянын аталышы

 

3. Илимий наам жана даражалары жөнүндө маалымат

Илимий даража

 

Илимий наам

 

4. Билим берүү тармагында болгон иш тажрыйбасы жөнүндө маалымат

Билим берүү уюмунун же уюмдун аталышы (иштеген учурда)

 

5. Негизги иштеген жери жөнүндө маалымат

Билим берүү уюмунун же уюмдун аталышы

 

Уюмдун дареги

 

Ээлеген кызматы

 

6. Башка иштеген жерлери жөнүндө маалымат (анын ичинде жарандык-укуктук келишимдин негизинде)

Уюмдун толук аталышы

 

Ээлеген кызматы

 

Арызга төмөнкү документтер тиркелет:

  • Адамды күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү;

  • Алган билими жана квалификациясы тууралуу документтин көчүрмөсү;

  • Илимий наам, даража жөнүндө документтин көчүрмөсү (бар болсо);

  • Эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

  • Көрсөтүлгөн документтердин тизмеси.

 

«____»_____________20__ж. ______________/_______________________ (колу) (колду чечмелөө)

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар