Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү
Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү
Балдарды өнүктүрүү борборлорунда иштеген китепканачылар үчүн тренингдер башталды

Көрүлдү: 692

2021-жылдын 25-октябрынан тартып китепканалардын базасында ачылган Балдарды өнүктүрүү борборлорунда иштеген 100 китепканачы үчүн тренингдер башталды.

post.title

Тренингдердин максаты китепканачылардын мектепке чейинки курактагы балдардын курактык өзгөчөлүктөрү, инсанга багытталган окутуу принциптерине ылайык иштөө ыкмалары, өнүктүрүүчү чөйрөнү түзүү жана ата-энелерди тартуу боюнча билимин жаңыртуу болуп саналат.

Тренингдер Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2021-жылдын 25-февралындагы 117 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Социалдык туруктуулукту жана экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча артыкчылыктуу чараларынын планынын 2-пунктун аткаруу максатында, Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын 7-июнундагы 932/1 буйругу менен бекитилген 2021-жылга Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Иш-аракеттер планына ылайык өткөрүлүп жатат.

Тренингдерди өткөрүүгө ЮНИСЕФ техникалык колдоо көрсөтүүдө.

Бөлүшүңүз

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар