Лицензиялоо бөлүмү
Лицензиялоо бөлүмү

Көрүлдү: 1726

Билим берүү программаларын даярдоочу билим берүү уюмдарындагы лицензиялык талаптардын сакталышын текшерүү боюнча 2022-жылдын планы

Билим берүү программаларын даярдоочу билим берүү уюмдарындагы лицензиялык талаптардын сакталышын текшерүү боюнча 2022-жылдын планы

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар