Лицензиялоо бөлүмү
Лицензиялоо бөлүмү

Көрүлдү: 3573

Ички баалоо документтеринин формасы

 

Арыз (институционалдык аккредитация)

Отчет (институционалдык аккредитация: колледж)

Отчет (институционалдык аккредитация: лицей)

Отчет (институционалдык аккредитация: мектеп)

 

Арыз (программалык аккредитация: колледж, лицей)

Арыз (программалык аккредитация: мектеп)

Отчет (программалык аккредитация: колледж)

Отчет (программалык аккредитация: лицей)

Отчет (программалык аккредитация: мектеп)

 

Өзүн-өзү баалоо комиссиянын иштөө тартиби: колледж, лицей

Өзүн-өзү баалоо комиссиянын иштөө тартиби: мектеп

 

Сертификаттын дубликатын алууга арыз 

Сертификатты кайра тариздөө арызы

 

Методикалык сунуштама (институционалдык аккредитация: колледж)

Методикалык сунуштама  (программалык аккредитация: колледж)

Методикалык сунуштама (институционалдык аккредитация: лицей)

Методикалык сунуштама  (программалык аккредитация: лицей)

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар