Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү
Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү

Көрүлдү: 3142

Иретке салуу

Иретке салуу

 

Республика боюнча  1497 бала бакчада 197152 бала ( 100829 эркек бала,  96323 кыз) тарбияланууда. Анын ичинен:

  • 1325 мамлекеттик жана муниципалдык бала бакчада -186967 бала;
  • 172 жеке менчик бала бакчада 10185 бала тарбияланууда.

Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын иш-аракеттери, менчигинин түрүнө карабастан төмөнкү ченемдик-укуктук документтер менен жөнгө салынат:

  • КР «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамы;
  • КР «Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө» мыйзамы;
  • КР «Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу» Мамлекеттик билим берүү стандарты;
  • Мектепке чейинки билим берүү уюму жөнүндө Типтүү жобосу;
  • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 201 токтому менен бекитилген "Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын түзүлүшүнө, аларды күтүүгө жана иштөө режимин уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар" Санитардык-эпидемииологиялык эрежелери жана ченемдери.

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар