Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү  башкармалыгы
Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы
Сүрөт табылган жок
Акматов Кыялбек Камутович

Башчы

Туулган жылы, айы: 1983-жыл, 29-март.
Туулган жери: Ош облусу, Кара-Суу району, Катта-Талдык айылдык аймагы, Садырбай айылы.

 

Билими:

жогорку билимдүү.
- Ош МУнун кыргыз филологиясы факультетинин кыргыз тили жана
адабияты, журналистика адистиги артыкчылык диплому (NoCD051079329) 2005-жыл;
- Педагогика илимдеринин кандидаты (
No1 5к-1/30. ИКД No 003310, 2012.24.05.);
- Педагогика адистиги боюнча доцент (27.10.2016. протокол No8дц-2/27.
ДА No001921);
- Педагогика илимдеринин доктору (30.06.2020. протокол No 5д-1/ 19);
- Педагог-психолог (02.02.2022. 000000124894. ООО Инфоурок. Россия);
- Психолог (16.02.2022. 000000126819. ООО Инфоурок. Россия).
- Казакстан Педагогикалык илимдер Академиясынын мүчөсү (Жалпы
жыйналыштын 2021-жылдын 23-апрелиндеги чечими менен No3 протокол). Адистиги: Кыргыз тили адабияты сабагынын окутуучусу, журналист. Психолог. Психолог-педагог.

 

Иш тажрыйбасы:

2001-2002-жж. - Ош шаарындагы No39 «Октябрдын 70 жылдыгы» атындагы орто мектебинин кыргыз тили мугалими;
2002-жыл
- Ош облусттук «Ош жаӊырыгы» гезитинде кабарчы;
2003-жыл
- Ош облусунун Кара-Суу районуна караштуу No107 «Кызыл-Гайрат» (азыр А.Жунусов атындагы) орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими;
2003-2012-ж
ж. - Ош шаарындагы No18 А.Навои атындагы гимназия мектебинин адеп сабагынын мугалими, социалдык педагог, тарбия иштери боюнча директордун орун басары;
2005-2006-ж
ж. - Ош мамлекеттик университетинин журналистика кафедрасынын, кеп маданияты жана мамлекеттик тил кафедрасынын, кыргыз тилин жана адабиятын окутуунуну усулу кафедрасынын окутуучусу;
2006-2019-ж
ж. - Ош мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасынын доценти (айкалыштыр иштөө менен);
2012-2016-ж
ж. - Ош мамлекеттик университетинин «Билим» лицейинин директору;
2016-2020-ж
ж. - Ош шаарындагы "Жетиген" мектеп-лицейинин директору;
2020-2021-ж
ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Окуу китеби» Республикалык илимий-практикалык борборунун директору;
2020-жыл
- И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасынын профессорунун милдетин аткаруучу (айкалыштырып иштөө менен);
2021-
2023-жж. - «Кыргызстан Маариф» коомдук фондунун директорунун
академиялык маселелери боюнча орун басары, «Маариф» билим берүү
комплексинин академиялык маселелери боюнча директору.

 

Сыйлыктары:
 Кара-Суу райондук элге билим берүү бөлүмүнүн «Жылдын мыкты мугалими - 2003» кароо-сынагына катышкандыгы үчүн «Ардак грамота» (Кара-Суу шаары, 2003);
 Жаш акын-жазуучулардын конкурсуна активдүү катышкандыгы үчүн
Ош шаарынын мэриясынын «Грамотасы» (Ош шаары, 2004);
 Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын «1-даражадагы
Диплому» (Ош шаары, 2005, 2006, 2007);
 Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил
комиссиясынын «Ардак грамотасы» (Бишкек шаары, 2005);
 Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин «Ардак
грамотасы» (Бишкек шаары, 2005);
 Ош МУнун «Ардак грамотасы» (Ош шаары, 2005, 2006, 2014);

 Улуттук тил комиссиясы тарабынан өткөрүлгөн «Үлгүлүү мугалим -2005» Республикалык кароо-сынагынын жеӊүүчүсү;
 «Билим берүүнүн отличниги» төш белгиси (Бишкек, 2006);
 Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил
комиссиясынын «Диплому» (Бишкек шаары,2006);
 «Билим берүүнүн мыкты кызматкери - 2007» кароо-сынагынын
жеӊүүчүсү (Ош шаары, 2007);
 Ош МУнун No18 гимназия мектебинин «Ардак грамотасы» (Ош
шаары, 2007, 2008);
 Мамлекеттик практиканын уюштурууда инновациялык багытта
тарбиялоо менен усулдук жардам көрсөткөндүгү үчүн ОГПИнин «Ардак грамотасы» (Ош шаары, 2008);
 «Мыкты окуу-методикалык комплекс-2010» конкурсунда биринчи
орунду ээлегени үчүн Ош МУнун I даражадагы диплому (Ош, 2011);
 «Манасчылардын» кароо-сынагында 2-орунду алгандыгы үчүн Ош
шаардык маданият башкармалыгынын Диплому (Ош, 2011);
 Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил
комиссиясынын "Кыргыз тили" тѳш белгиси (Бишкек, 2011);
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ардак грамотасы» ардак
белгиси менен кошо (Бишкек, 2015);
 Прогрессивдүү демилгелер фондунун бүткүл дүйнөлүк
Кыргызстандыктардын экинчи жарышынын «Акыл тирек» наамы (Бишкек, 17-сентябрь, 2014);
 Кыргыз Республикасынын «Кыргыз тили»коомунун «Ыйык тил» төш
белгиси (Бишкек, 2018, No3082);
 Башкортостан Республикасынын Жазуучулар союзу башкармалыгынын «Грамотасы» (Уфа, 2019);
 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин «Билим, илим профсоюзунун
отличниги» (Бишкек, 16-март, 2020, No27/2-1 токтому, No2477);
 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
«Ыраазылык каты» (Бишкек, 27-октябрь, 2020);
 «Мугалим» илимий-педагогикалык журналынын «Мугалим» төш
белгиси (Бишкек, 21-декабрь, 2020, No35);
 «Мугалим» илимий-педагогикалык журналынын «Жылдын мыкты
автору - 2020» номинациясында Диплом (Бишкек, 2020, No2/307);

 Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Бел айыл өкмөтүнүн Ыраазычылык каты (Ош, 2020);
 «Бейбитшилик Алеми» Халыкаралык Казак Творчестволык
Бирлестигинин «Абай» медалы (Алматы, 24.06.2021, No12);
 Сагадат Нурмагамбетов атындагы Курлык асерлериниң Аскери
институтынын «Алгыс хаты» (Алматы, 2021);

 

Эмгектери:
1. Илимий-методикалык китептер:

 Адеп сабагы (5-класс үчүн). Ош, 2005, -108 б.;
 Адеп сабагы (6-класс үчүн окуу китеби). Ош, 2007, -120 б.;
 Адеп сабагын 6-класста окутуу (Мугалимдер үчүн усулдук колдонмо).
Ош, 2007, -132 б.;
 Адеп күндөлүгү (Окуучулар үчүн күндөлүк). Ош, 2007-2008, -36 б.;
 Адеп алиппеси (Кенже мектеп окуучулары үчүн). Ош, 2007, -24 б.;
 Жеӊижок акын сабакта (Усулдук колдонмо). Ош, 2006, -68 б.;
 Мектеп окуучуларынын кебиндеги каталар (Усулдук колдонмо) Ош,
2006, -56 б.;
 Кыргыз адабиятын адеп сабагы менен байланышта окутуу (Усулдук
колдонмо). Ош, 2007, -44 б.;
 Ч.Айтматовдун чыгармаларын орто мектепте окутуу (Усулдук
колдонмо. К.Исаков менен авторлош). Ош, 2008, -156 б.;
 Каада-салт жана адеп (Усулдук колдонмо). Ош, 2008, -156 б.;
 Кыргыз адабияты боюнча колдонмо дептерлер (5-11-класстын
окуучулары үчүн, 7 дептер). Ош, 2009, -56 б.;
 Класс жетекчинин тарбиялык иштери (Класс жетекчилер үчүн усулдук
колдонмо). Ош, 2009, -96 б.;
 Элдик оозеки чыгармачылыкты өзбек мектептерде окутуу
(Т.Колдошов менен авторлош). Ош, 2009, -64 б.;
 Кыргыз тилинин маалыматнаамасы. Ош, 2009, -136 б.;
 Жоомарт жана адабият сабагы (Усулдук колдонмо). Ош, 2010, -64 б.;
 Жемиштүү жети сабак (Усулдук колдонмо). Ош, 2011, -40 б.;
 Сабак кантип бааланат? Сабакка анализ жүргүзүү дептери. Ош, 2011, -100 б.;
 Окуучулардын адеп-ахлактык түшүнүктөрүн калыптандыруу.
(Монография). -Б.: 2012, -160 б.;

 Адабиятты окутуунун технологиялары. Ош, 2013, -168 б.;
 Токтогул Сатылгановдун өмүрүн жана чыгармаларын окутуу. -Б.:
2014, -184 б.;
 Мектепте тарбиялык иштерди уюштуруунун технологиялары
(Б.Зулуев менен авторлош). Ош, 2013, -168 б.;
 Кыргыз адабияты: Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептердин
11-класстары үчүн хрестоматия окуу китеби. (С.Момуналиев менен авторлош). -Б.: 2014, -200 б.;
 Кыргыз адабияты: Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептердин
10-класстары үчүн хрестоматия окуу китеби. (С.Момуналиев менен авторлош). -Б.: 2014. -200 б.;
 Класс жетекчинин журналы. -Б.: 2013, 2014, 2015. 144 бет;
 Класс жетекчинин маалыматнаамасы. – Б.: 2014, - 200 бет;
 100 таасирдүү тарбиялык сабак. -Б.: 2016, - 364 б;
 Жогорку класстарда акын-жазуучулардын өмүр баянын чыгармалары менен биримдикте окутуу. – Б.: 2016, - 64 б;
 V-VIII класстарда акын-жазуучулардын өмүр баяны тууралуу
маалымат берүүнүн методикасы. – Б.: 2016, - 64 б;
 Кыргыз адабияты. Класстан тышкаркы окулуучу чыгармалардын
хрестоматиясы (М.Музулманов менен авторлош). Б.: 2017, - 248 б;
 100 өрнөктүү икая. – Б.: 2017, - 176 б;
 Айтматовду мектепте окутуу. 1-китеп. – Б.: 2017, -304 б. (А.Муратов
менен авторлош);
 Айтматовду мектепте окутуу. 2-китеп. –Б.: 2017, -276 б. (А.Муратов
менен авторлош);
 Класс жетекчинин китеби. – Б.: 2017, - 176 б.;
 Тарбиялык сабактар. 5-класс. Класс жетекчилер үчүн колдонмо. – Б.:
2017, -148 б;
 Тарбиялык сабактар. 6-класс. Класс жетекчилер үчүн колдонмо. – Б.:
2017, -104 б;
 Тарбиялык сабактар. 7-класс. Класс жетекчилер үчүн колдонмо. – Б.:
2017, -116 б;
 Тарбиялык сабактар. 8-класс. Класс жетекчилер үчүн колдонмо
(Б.Абдухамидова менен авторлош) – Б.: 2017, -180 б.;
 Тарбиялык сабактар. 9-класс. Класс жетекчилер үчүн колдонмо
(А.Муратов менен авторлош) – Б.: 2017, -160 б.;

 Тарбиялык сабактар. 10-класс. Класс жетекчилер үчүн колдонмо. – Б.: 2017, - 176 б;
 Тарбиялык сабактар. 11-класс. Класс жетекчилер үчүн колдонмо
(Ж.Абдиназаров менен авторлош) – Б.: 2017, - 224 б;
 Тарбиялык сабактар. Башталгыч класстар үчүн. – Б.: 2018, - 284 б;
 Педагогика. Жогорку окуу жайдын студенттери үчүн окуу китеби
(Д.Бабаев, К.Кимсанов менен авторлош). – Б.: 2017, 2020, - 364 б;
 Кыргыз этнопедагогикасы. Жогорку окуу жайдын студенттери үчүн
окуу китеби (А.Муратов, Б.Тажикова менен авторлош). – Б.: 2018, - 348 б;
 Социалдык педагогдун китеби. Класс жетекчиге жардам. – Б.: 2018, - 256 б;
 Чыңгыз Айтматов: цифралар жана фактылар (А.Муратов менен
авторлош). – Б.: 2018, - 192 б;  Кыргыз адабияты. Колледждин студенттери үчүн хрестоматия-окуу китеби. 1-китеп (А.Муратов, К.Исаков менен авторлош). – Б.: 2018, - 372 б;
 Кыргыз адабияты. Колледждин студенттери үчүн хрестоматия-окуу
китеби. 2-китеп (А.Муратов, К.Исаков менен авторлош). – Б.: 2018, - 468 б;
 Кыргыз адабияты. Жалпы билим берүүчү мектептердин 6-классы үчүн
окуу китеби. (А.Муратов, Б.Абдухамидова менен авторлош). – Б.: 2018, - 260 б.;
 Балдар жашоо күзгүсү. Педагогикалык эсселер. – Б.: 2018, - 144 б.;
 Окутуунун жаңы технологиялары. (А.Муратов менен авторлош)- Б.:
2018, 2019. – 316 б.;
 Мектепте акын-жазуучулардын өмүр баянын чыгармалары менен
биримдикте окутуу. Монография. – Б.: 2018, - 316 б.;
 Кыргыз адабиятындагы мугалимдин образы жана аны мектепте
окутуу. Монография (Т.Жусупова менен авторлош). – Б.: 2019, - 200 б.;
 Мектептин тарбиялык сабактары (А.Муратов менен авторлош). –
Бишкек, 2019, - 824 б.;
 Энелер мектебин уюштуруунун технологиялары. (С.Мурзаев,
З.Момонов менен авторлош). – Б.: 2020, - 328 б.;
 Бала тарбиялоодогу кыргыз керемети (А.Муратов менен авторлош). –
Б.: 2020, - 368 б.;
 Мугалимдин устаттыгы. – Б.: 2020, - 200 б.;
 Балам мыкты болсун десеңиз. Ата-энелер үчүн кеңештер. (Т.Маматов
менен авторлош) – Б.: 2019, 2020, 2021, 2022, - 332 б.;

 Эң мыкты ата! Аталык эртеңкиге ташталбайт. (Т.Маматов менен авторлош) – Б.: 2021, 2022, - 216 б.;
 Кыргыз адабияты: өмүр баяндар жана чыгармалар. 1-китеп.
(А.Муратов менен авторлош) – Б.: 2020, - 320 б.;
 Кыргыз адабияты: өмүр баяндар жана чыгармалар. 2-китеп.
(А.Муратов менен авторлош) – Б.: 2020, - 344 б.;
 Мугалимдин устаттыгы жана окутуунун жаңы технологиялары
(А.Муратов менен авторлош) – Б.: 2021, - 416 б.
 Кыргыз адабиятын окутуунун методикасы. (А.Муратов менен
авторлош) – Б.: 2021, - 568 б.;
2. Окуу программалары, стандарттар:
 Кыргыз адабиятынын программасы (окутуу өзбек, тажик тилинде
жүргүзүлгөн мектептердин 5-11-класстарын үчүн. А.Муратов менен авторлош) – 48-б. Бишкек, 2008;
3. Көркөм-адабий китептер:
 «Айыл таӊы» ырлар жыйнагы. Ош, 2003-жыл;
 «Багымдат» чыгармалар жыйнагы. Ош, 2009-жыл;
 «Эрдикти эӊсеген Актайлак» (даректүү повесть) 68 бет, Ош, 2008-жыл;
 «Ариеттин жомогу» (жомок жана аӊгеме) 20 бет, Ош, 2009-жыл.

4. Илимий макалалар:
 Кыргыз адабиятын окутуу, педагогика багытында 100дөн ашуун илимий макалалары Кыргызстандын жана Россиянын илимий журналдарына жарыяланган.
5. Котормолору:
 Бала тарбиялоодогу жаңы ыкмалар. Халит Эртугрул. (Түрк тилинен которгон: К.Акматов, Ө.Алиев, С.Камут кызы). – Б.: 2019, 2021. - 224 б.;
 Жомоксуз өткөн балалык. Айгиз Баймухамбетов (Казак тилинен
которгон К.Акматов). – Б.: 2019, 2021, - 144 б.
 Баланы жазасыз тарбияла. Елжас Ертай уулу (Которгон: К.Акматов). –
Б.: 2019, - 160 б.;
 Баланы тарбиялаба, өзүңдү тарбияла. Елжас Ертай уулу (Казак
тилинен которгон: К.Акматов). – Б.: 2020, 2021, - 160 б.;
 Балдар психологиясы. Сулейман Хежебил (Казак тилинен
которгондор: К.Акматов, Сезим Бактыбек кызы). – Б.: 2022, - 256 б.;
 Ата-энелерге баалуу кеңештер. Үй-бүлө тарбиясы. – Б.: 2022, - 288 б.

 

Сертификаттары:

 «Сынчыл ойломду өстүрүү үчүн окуу жана жазуу» программасынын 128 сааттык курсунун сертификаты (Ош шаары, 2004);
 «
Педагогикалык чеберчилик - 2006» республикалык конкурсуна катышкандыгы үчүн сертификат (Кыргызстан, 20-октябрь, 2006);
 «
Экинчи тилди интерактивдүү методдор менен чоӊдорго окутуу» боюнча Президентке караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы жана ОБСЕнин улуттук азчылыктарды коргоо боюнча Жогорку комиссары тарабынан өткөрүлгөн семинар-тренингдин сертификаты (Бишкек шаары, 13-16-май, 2008);
 «
Куррикулумду модернизациялоо, окуу китептери жана окуу
материалдары жана баалоо системасы» боюнча 1-ноябрдан 15-ноябрга чейин өткөрүлгөн 120 сааттык семинар-тренингдин сертификаты (Ысык-Көл, Чолпон-Ата шаары, 2008);
 
Сертификат. Потверждает участие в обучающих тренингах в обьеме 48 часов и исследовании качество обучения и практики преподавания в целевых школах проекта (ПРОЕКТ USAID «Сапаттуубилим», Бишкек, март-апрель, 2009 год.);
 Сертификат имеет квалификацию тренера «Создание благопрятной
социально-психологической среды в школах» и владеет инструментарием работы с детьми и их родителями в посткризисной ситуации (Бишкек, 2011.);
 Сертификат имеет квалификацию «Учитель» по программе «Развитие
критического мышления через чтение и письмо» (Кыргызстан, г.Бишкек, февраль, 2010 г.);
 Сертификат. Подтверждает участие в обучающих тренингов и
исследовании качества обучения и практики преподавания целевых школах проекта USAID «Сапаттуубилим» (Бишкек, февраль-апрель, 2012 год);
 Certify.
Attended the International Conference Eurasian Higher Education Leaders Forum. (11-12 June 2015, Astana, Kazakhstan);
 Сертификат. Удостоверяет прохождение курса обучение тренерскому
мастерству и наличие практического опыта в проведении обучающих тренингов для учителей начальных классов, заместителей директоров и специалистов рай/горОО в рамках проекта «Поддержка реформ в секторе образования» МОН КР по теме «Образовательные стандарты для начальной школе» (Бишкек, 2018);
 Certificate.
Attended EduLEAD Module 3: Leading School Improvement in Bishkek, Kyrgystan from 7 to 11 November 2018;

 Certificate. For active participation at an international scientific seminar Scientific and pedagogical foundations formation of the research function of undergraduates, postgraduates, doctoral students (Almaty, June 25, 2021);
 
Сертификат. Принимал участие в 40 часовом тренинге “Дорожная карта выдающихся педагогов, FIRST edu по программе ROOTS (Бишкек, 10-14-ноябрь, 2021);
 Сертификат. Участвовал в тренинге по методологии антидискриминационной и гендерной экспертизы учебно-методических комплексов
(Бишкек, 26-28-май, 2021);
 Сертификат. USAIDдин каржылоосу менен Кыргыз Республикасындагы
Тынчтык Корпусу тарабынан уюштурулган “Жаңы муун” долбооруна активдүү катышып, тесттерден ийгиликтүү өтүп, бүтүрүүчү болгону үчүн (Бишкек, 18-30-апрель, 2022);
 Сертификат. “Дорожная карта выдающихся педагогов. FIRST edu по
программе ROOTS (Бишкек, 10-14 ноябрь 2021).

 

Коомдук ишмердүүлүгү:

 «Билим жарчысы» гезитинин редактору;
 «Таалим» журналынын редактору;
 Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун мүчөсү (11.11.2021. No0574);
 Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү (08.06.2021.
No852);

 

Үй-бүлөсү: үй-бүлөлүү, беш баланын атасы.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар