ЖМК менен иштөө бөлүмү
ЖМК менен иштөө бөлүмү

Көрүлдү: 402

Мамлекеттик туу

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2004-жылдын 17-июлу № 91 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/1490

"Кыргызстан Республикасынын Конституциясына (Негизги мыйзамына) өзгөртүү киргизүү жөнүндө" Кыргызстан Республикасынын Мыйзамы, 1992-жылдын 3-марты, № 786-XII - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/792

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар