Маалыматтык саясат бөлүмү
Маалыматтык саясат бөлүмү

Көрүлдү: 854

Мамлекеттик гимн

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Токтому, 2012-жылдын 27-декабры № 2648-V

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/72290/10?cl=ky-kg&mode=tekst

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик символдору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2004-жылдын 17-июлу №91

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1490

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар