Маалыматтык саясат бөлүмү
Маалыматтык саясат бөлүмү

Көрүлдү: 1620

Укуктук сабаттуулук

Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 5.5.2021 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213/10?cl=ky-kg&mode=tekst

***

Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодекси, 2012-жылдын 10-июлу № 100 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203700/45?cl=ky-kg&mode=tekst

Балдардын укуктары жөнүндө конвенция, 1989-жылдын 20-ноябры, Жогорку Кеңештин 1994-жылдын 12-январындагы № 1402-XII-токтому менен Кыргыз Республикасы кошулган - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17444?cl=ru-ru

***

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2023-жылдын 11-августу № 179 "Билим берүү жөнүндө" - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112665/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2023-жылдын 8-августу № 170 "Илим берүү жөнүндө" - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112661/10?cl=ky-kg&mode=tekst

***

КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 5-мартындагы № 72 "Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин маселелери жөнүндө" - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/158085

***

"Ар жылдык “Жылдын мыкты мугалими” жана “Жылдын мыкты тарбиячысы” республикалык конкурстарын өткөрүү тартиби жөнүндө жоболорду бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому, 2023-жылдын 22-декабры, № 703

***

"2022-2027-жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы 2022-жылдын 30-августу ПЖ № 303 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/434807/10?cl=ky-kg&mode=tekst

***

Баткен облусунун калкына жеңилдетилген негизде кызматтарды көрсөтүү жөнүндөгү ЧУА тууралуу маалымат:

- "Баткен облусунун статасу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамы, 2021-жылдын 10-сентябры № 113 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112298/10?cl=ky-kg&mode=tekst

- "Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун калкына мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому, 2022-жылдын 18-февралы № 86 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158964/10?cl=ky-kg&mode=tekst

***

***

Кыргыз Республикасынын Президентинин  Садыр Жапаров  “Балдардын мектепте акысыз билим алуу укугун ишке ашырууга мамлекеттик кепилдиктерди камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгы, 26.05.2023 -
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/435049/10?cl=ky-kg&mode=tekst

***

"Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында жана илимий мекемелеринде илимий иштин натыйжалуулугун жогорулатуу жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому, 2023-жылдын 25-апрели № 221 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/160120

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 27-июнундагы № 261 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын студенттерине жана окуучуларына стипендиялардын өлчөмдөрүнүн белгилөө жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз  Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому, 2023-жылдын 25-апрели № 219 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160119/10?cl=ky-kg&mode=tekst

"Мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндө ишкердик ишти өнүктүрүү жана балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну көбөйтүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому, 2023-жылдын 29-майы № 279 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160211/10?cl=ky-kg&mode=tekst

"Жеке ишкерлер тарабынан турак жайларда көрсөтүлүүчү мектепке чейинки билим берүү кызматтарын уюштурууда балдардын болуу шарттарынын коопсуздугу боюнча минималдуу санитардык талаптарды жана өрт коопсуздугун камсыздоо боюнча минималдуу талаптарды бекитүү жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому, 2023-жылдын 16-майы № 260 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160149/10?cl=ky-kg&mode=tekst

"Кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарында окутулуучу кесиптердин тизмесин бекитүү жөнүндө" Кыргыз  Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому, 2023-жылдын 16-майы № 260 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160200/10?cl=ky-kg&mode=tekst

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-августундагы № 496 "Кыргыз Республикасында жогорку кесиптик билим берүүнүн эки деңгээлдүү түзүмүн белгилөө жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз  Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому, 22023-жылдын 29-майы № 290 - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160238/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар