Билим берүү чөйрөсүнүн комплекстүү коопсуздук стандартын иштеп чыгуу боюнча долбоор ишке ашырылууда

23.04.2018

Гульмира Кудайбердиева: 2017-жылдан тартып Билим берүү жана илим министрлиги БИОМ Экологиялык кыймылы жана Конрад Адэнуар Фонду менен кызматташтыкта Евросоюздун колдоосу менен билим берүү чөйрөсүнүн комплекстүү коопсуздук стандартын иштеп чыгуу боюнча долбоорду ишке ашырууда. Окуу жайдагы биримдикти камсыздоочу шарттардын бири дене бой, экологиялык жана абдан маанилүү болгон психологиялык жактары бар коопсуздук.