Буйруктар

"Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамында  жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому менен бектилген   Кыргыз  Республикасында  билим  берүү  ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобосунда белгиленген  лицензиаттын лицензиялык талаптарды сактоосун текшерүү максатында жүргүзүлөт. Билим берүү ишин лицензиялык текшерүү  министрлик тарабынан бекитилген планга ылайык жүргүзүлөт.

Жүктөр алуу: