Министирдин буйругу №268/1, 7 март 2018 ж.

Жуктоп алуу: ПРИКАЗ_№268_АККРЕДИТ_МЕКТЕП_2018