Министирдин буйругу №268/1, 7 март 2018 ж.

Жуктоп алуу: Приказ №268