Лицензия алуу

Юридикалык уюмдарды лицензиялоо экспертизасын жүргүзүү үчүн сунушталган документтердин жана материалдардын тизмеси

Жүктөп алуу: Лицензия - документтердин тизмеси

 

Орто, жогорку, дипломдон кийинки, жогорку окуу жайдан кийинки жана кошумча кесиптик медициналык билим берүү программаларын жүзөгө ашыруу үчүн клиникалык базага карата минималдык лицензиялык талаптар

Жүктөп алуу: Лицензиялык талаптар