"Республиканын жалпы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча чогултууларга тыюу салуу жөнүндө" буйрук

Жүктөп алуу: