Негизги жана орто жалпы билими тууралуу документтер

Негизги жана орто жалпы билими тууралуу документтердин үлгүлɵрүн даярдоо жана бекитүү Убактылуу Тартипти бекитүү жɵнүндɵ

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын жекелештирилген документтеринин Мамлекеттик реестрин түзүү жөнүндөгү” 2002-жылдын 24-январындагы Жарлыгын,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 29-майындагы № 350- Токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жекелештирилген документтеринин Мамлекеттик реестри жөнүндө Жобосун” жана  “Кыргыз Республикасында жүгүртүүдɵ болгон мамлекеттик маанидеги документтердин Тизмегин, Кыргыз Республикасынын  “Билим берүү жɵнүндɵ” Мыйзамынын 25-беренесин,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  “Жалпы билим берүү уюмдарынын Типтүү Жобосун бекитүү жөнүндө” 2011-жылдын 12-сентябрында кабыл алынган № 541-Токтомунун 3-беренесинин 41-тарамын аткаруу максатында

БУЙРУК КЫЛАМ:

  1. Негизги жалпы жана жалпы орто билими тууралуу документтердин үлгүлɵрүн даярдоо жана бекитүү боюнча тиркелген Убактылуу Тартип бекитилсин.
  2. Бул буйруктун аткарылышына кɵзɵмɵл жүргүзүү Мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгына (М.Ж.Усеналиев) жүктɵлсүн.

 

   Министр                                                            Г.К.Кудайбердиев

 

 

Жуктоп алуу: 

Приложение № 1 к приказу министра

Приложение № 1,2,3,4,5,6 к правилам

Приложение №7 к правилам