Мектептик материалдар

2019-2020-окуу жылында мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси

2018-2019-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси. 

Жүктөп алуу: 22082019093953.pdf

 

2018-2019-окуу жылында мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси

2018-2019-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси. 

Жүктөп алуу: 2018 - 2019 окуу жылына карата китептердин тизмеси

Буйрук: Буйрук № 10521_14 август 2018 ж.

 

2017-2018-окуу жылында мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси

2017-2018-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси. 

Жүктөп алуу: 2017-2018 окуу жылына карата китептердин тизмеси

Буйрук: Буйрук 2017-2018 ж.