Мектептик материалдар

Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү уюмдарында балдарга карата ырайымсыздыкты жана зомбулукту алдын алуу боюнча нускама-усулдук кат

Жүктөп алуу: Инструктивное письмо насилие.docx

 

2020-2021-окуу жылында мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси

2020-2021-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси. 

Жүктөп алуу: Приказ с переченем учебников

 

Мектепке чейинки жана мектеп билим берүүсүнүн сапатын жогорулатуунун багыттары

Презентация: МОН_2019