Мектептик материалдар

Мектепке чейинки жана мектеп билим берүүсүнүн сапатын жогорулатуунун багыттары

Презентация: МОН_2019.pptx

 

2019-2020-окуу жылында мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси

2018-2019-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси. 

Жүктөп алуу: 22082019093953.pdf