Мектептик материалдар

2020-2021-окуу жылында мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси

2020-2021-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси. 

Жүктөп алуу: Приказ с переченем учебников

 

Мектепке чейинки жана мектеп билим берүүсүнүн сапатын жогорулатуунун багыттары

Презентация: МОН_2019