2019-жылдын тандоо туру

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 2019-жылдын 30-ноябрынан 15-декабрга чейин  математика, физика, биология, химия, информатика предметтери боюнча альтернативдик олимпиаданын (Тандоо туру) I этабы өткөрүлөт.

Тандоо туру  төмөнкү графикке ылайык өтөт:

- 18-ноябрдан 30-ноябрга чейин - машыгуучу тур;

- 18-ноябрдан 30-ноябрга чейин - каттоо;

- 30-ноябрда, 1-декабрда - физика жана химия;

- 7-8декабрда - информатика жана  биология;

- 14-15-декабрда - математика.

Тандоо турунун I этабы ар бир предмет боюнча 2 күндө онлайн түрүндө өтөт. Окуучулар бир же андан көп предметтен катыша алышат.

Биринчи күн - негизги.

Экинчи күн - техникалык себептер боюнча биринчи күнү катыша албай калгандар үчүн. Экинчи  күнү башка тесттер берилет, бирок деңгээли боюнча бирдей.

Тандоо турунун I этабында тесттер орточо татаалдыкта берилет (кийинки этаптарда тапшырмалар татаалдашат).

Каттоо үчүн шилтемелер:

Предмет

Ссылка

Байланыш телефондор

Математика

http://unite.kg/

0990011555

Информатика

http://www.olymp.krsu.edu.kg/QaulifyIOI.aspx

0772016647

Физика

exam.kg

http://quiz.bibliotheca.kg

0777117751

0505559919

Биология

exam.kg

http://quiz.bibliotheca.kg

0777117751

Химия

exam.kg

http://quiz.bibliotheca.kg

0505559919

 

Жүктөп алуу: 

Убактылуу Жобо Эл аралык олимпиадаларга катышуу үчүн КРнын командаларын түзүү жөнүндө

Тандоо турун өткөрүү жөнүндө 2019-жылдын 11-ноябрындагы N1311 буйругу