Олимпиадалар

Жобо

    Бул Жобо мектеп окуучуларынын Республикалык олимпиадасынын (мындан ары - Олимпиада) максаттарын жана милдеттерин, аны өткөрүү жана каржылоо тартибин, жалпы билим берүүчү предметтердин тизмесин, ошондой эле Олимпиаданын катышуучуларын, алардын укуктарын, милдеттерин, Олимпиаданын натыйжаларын, Олимпиаданын жеңүүчүлөрүн жана сыйлык ээлерин аныктоо боюнча эрежелерди аныктайт.

​Жүктөп алуу: Олимпияда_жобо

Буйрук: 1 болук2 болук