Олимпиадалар

Жобо

    Бул Жобо мектеп окуучуларынын Республикалык олимпиадасынын (мындан ары - Олимпиада) максаттарын жана милдеттерин, аны өткөрүү жана каржылоо тартибин, жалпы билим берүүчү предметтердин тизмесин, ошондой эле Олимпиаданын катышуучуларын, алардын укуктарын, милдеттерин, Олимпиаданын натыйжаларын, Олимпиаданын жеңүүчүлөрүн жана сыйлык ээлерин аныктоо боюнча эрежелерди аныктайт.

​Жүктөп алуу: 

Мектеп окуучуларынын Республикалык олимпиадасы жөнүндө Жобо

Мектеп окуучуларынын Республикалык олимпиадасын уюштуруу жана өткөрүү боюнча Нускама

2019-2020-окуу жылында мектеп окуучуларынын Республикалык олимпиадасы жөнүндө буйругу

 

Cодержание и разбор олимпиадных заданий районной олимпиады 2019-2020: 

http://testing.kg/ru/nashi-proekty/shkolnaja-olimpiada/olimpiadarajon20192020reshenija.html