Эссе жазуу практикасын киргизүү жөнүндө

“Окутуу кыргыз, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн “Орус тили” мектеп курсунун алкагында жана окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн “Кыргыз тили” эссе жазуу практикасын киргизүү жөнүндө” КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН УСУЛДУК - НУСКАМА КАТЫ

Жүктөп алуу: Эссе жазуу практикасын киргизүү жөнүндө усулдук кат