Алтын Тамга

“Алтын тамга” тести талапкердин орто жалпы билим берүү программаларын артыкчылык менен өздөштүргөндүгүнүн натыйжасын байкоо жана өлчөө үчүн курал болуп саналат.

“Алтын тамга” тестин өткөрүүнүн максаты болуп төмөнкүлөр саналат:

  • баалоо жүргүзүү жана артыкчылыгы менен орто жалпы билими жөнүндө документти алууга талапкердин билим деңгээлин аныктоо;
  • Кыргыз Республикасынын мектептик билим берүү, мамлекеттик билим берүү стандарттарын жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Жүктөп алуу: