Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Жалал-Абад колледжи аралыктан билим берүүнү уюштуруунун алкагында 140 видео сабак иштеп чыкты

15.10.2020

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин ректору Барис Турдубаев окуу жайда аралыктан окутуу кандай уюштурулгандыгы жана колледжде кандай адистиктерге ээ болууга боло тургандыгы жөнүндө айтып берди.

Жала-Абад колледжи жөнүндө жалпысынан айтып бериңизчи.

Биздин колледж өзүнүн ишин 1999-жылы ЖАМУга караштуу индустриалдык-педагогикалык техникум катары баштаган жана эки – башталгыч класстардын мугалими жана бухгалтер-экономист  адистиги боюнча студенттерди даярдап келген. 2008-жылы техникум Жалал-Абад колледжи болуп кайрадан түзүлгөн. Азыркы учурда биз 22 адистик боюнча адистерди даярдайбыз, 2700 жакын студентке билим беребиз. Окутуучулук курам 210 адамды түзөт, бардыгы жогорку билимге ээ.

Колледжде окутуулучу адистиктер биздин аймак үчүн актуалдуу. Биз ар кандай багыттагы адистерди даярдайбыз, артыкчылыктуу болуп техникалык адистиктер саналат. Жалал-Абад областында электрэнергетика чөйрөсү өнүккөндүктөн, биз “Электр менен жабдуу”, “Электр станциялары, тармактар жана системалар” багыттары боюнча орточо звенонун адистерин даярдайбыз. Ошондой эле, колледж “Эсептөөчү техниканы жана автоматташтырылган системаларды праограммалык камсыздоо”, “Автоматташтырылган системалар жана маалыматты иштетип чыгуу (тармактар боюнча)” адистиктери боюнча программисттерди даярдайт. Аталган адистиктер санариптештирүү мезгилинде абдан маанилүү, аталган жаатта адистерге карата сурам абдан жогору.

Жалал-Абад областында айыл чарба да өнүккөн. Ошондуктан, биздин колледж “Ветеринария” адистиги боюнча жогорку класстагы адистерди даярдайт, ал аймакты өнүктүрүүгө өз салымын кошот. Мындан тышкары, автортранспортту тейлөө үчүн “Автомобиль транспортторун техникалык тейлөө жана оңдоо” адистиги боюнча адистер даярдалат. Техникалык багыттан тышкары колледж педагогдорду, экономисттерди, юристтерди жана модельер-конструкторлорду ж.б. даярдайт.

Сиздин окуу жай регионалдык эмгек рыногунда суроо-талапка ээ адистерди даярдоо үчүн түзүлүп жаткан Алдыңкы тажрыйба борборлорунун бири болду. Аталган долбоордун алкагында кандай иштер жүргүзүлүп жатат?

“Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр” долбоорунун алкагында биздин колледж Алдыңкы тажрыйба борбору болуу менен заманбап компетенттүүлүккө-багытталган, инсанга-багытталган окутуу технологияларын ишке киргизүүдө. Бардык адистиктер боюнча эксперттик комиссиялар уюштурулган, алардын курамына ЖАКтын социалдык өнөктөштөрү жана бүтүрүүчүлөрү кирген. Алар студенттерди сапаттуу даярдоо маселелерин карашат, бүтүрүүчүнүн моделин, жалпы кесиптик билим берүү программаларын, окуу пландарын, даярдоо программаларын түзүүдө сунуштарын киргизүүдө. Аталган документтерди кароо менен алар колледждин бүтүрүүчүсү ээ болушу керек болгон компетенттүүлүктөрдү сунуштоодо.

Колледждин социалдык өнөктөштөрү болуп ишканалар саналат, аларда студенттер өндүрүштүк практикадан өтөт, ар бир адистик боюнча өнөктөштөр бар, алардын ар бири менен келишим түзүлгөн. Алсак, “Автоматташтырылган системалар жана маалыматты иштетип чыгуу (тармактар боюнча)” адистиги боюнча өнөктөштөр болуп Кыргызтелеком, “Лек” ЖЧК, Кыргыз почтасы, “Автомобиль транспортторун техникалык тейлөө жана оңдоо” адистиги боюнча – “Айти” ЖАК, “Манас” ААК, “Электр менен жабдуу” адистиги боюнча  - “Жалал-Абадэлектро” ААК саналат. Бардыгы болуп социалдык өнөктөштөр менен 106 келишим түзүлгөн, алардын ичинен педагогикалык багыт боюнча  - 25, техникалык – 23, экономикалык – 27.

Колледжде аралыктан окутуу кандай уюштурулган?

Азыркы учурда онлайн окутуу мезгилинде атайын предметтер боюнча окутуучулар социалдык өнөктөштөрдү ченемдик документтер менен тааныштыруу боюнча онлайн консультацияларды өткөрүштү жана биргелешип жалпы кесиптик билим берүү программасын, 2020-2021-окуу жылына карата окуу планын түзүштү.

2020-жылдын март айынан тартып колледжде сабактар онлайн режимде жүргүзүлүүдө. Биз студенттер менен байланышуу үчүн АВН системасын колдонобуз, сабактар ар кандай электрондук платформаларда - ZOOM, JITSI MEET, МУЛЬТИ САБАК, ВАТСАП, TELEGRAM өткөрүлөт.

Жалал-Абад колледжи өзүнүн Ютуб каналын ачты “ЖАМУнун Жалал-Абад колледжи” -   https://www.youtube.com/channel/UCZrrPGTICVRJBGLOd5Q5sUQ?guided_help_flow=3, анда окутуучулардын видео сабактарын жайгаштырабыз. 2019-2020-окуу жылынын экинчи жарым жылдыгында каналга жалпысынан 140 видео сабак, 20 усулдук сунуш, 210 куратордук саат жана 10 видео иш-чара (конференциялар, тегерек столдор, ата-энелер чогулушу) жайгаштырылган. Колледжде видео сабактар боюнча предметтик-циклдик комиссиялардын арасында сынак өткөрүлдү.

Бүтүрүүчүлөрүңүздүн ишке орношуусунун пайыздык көрсөткүчү кандай?

Колледждин бүтүрүүчүлөрү аймактагы ишканаларга ишке орношууда, ишке орношуунун көрсөткүчү 40% түзөт. Биздин бүтүрүүчүлөрдүн көбү ЖОЖго күндүзгү жана сырттан окуу формаларына тапшырышат. Колледждеги окутуунун сапатын жогорулатуу үчүн жана алдыңкы тажрыйбаны регионалдык билим берүү уюмдарынын арасында жайылтуу максатында жыл сайын “Мыкты усулчу” сынагы өткөрүлөт. Биз ошондой эле окутуучулардын рейтингин аныктоо үчүн студенттердин арасында сурамжылоо жүргүзөбүз, сүйүктүү пелагогдорду, мыкты насаатчыларды, новаторлорду, демилгечил кызматкерлерди аныктайбыз. Жыйынтыгында ЖАК былтыркы жылы колледждер арасындагы “Мыкты окутуучу” аттуу регионалдык сынакта I орунду ээлеген. Биздин студенттер предметтик олимпиадаларда жана сынактарда дайыма байгелүү орундарды ээлеп келет.