Ошто мугалимдерге медиа-маалыматтык сабаттуулук боюнча тренингдер өтүүдө

12.12.2018

Ош шаарында биринчи жолу 10-14-декабрда медиа-маалыматтык сабаттуулук боюнча мугалимдердин катышуусундагы окутуулар өтөт.

Окууга 53 мектептен 130 мугалим, алардын катарыда медиа-маалыматтык сабаттуулуктун негиздеринен берген агартуучулар жана өз мектептериндеги Медиа-борборлорго жооптуу  окуучулар катышат.

Медиасабак: Баткен, Ош, Жалал-Абад обулстарында медиа жана маалыматтык сабаттуулукту өнүктүрүү” долбоорунун башкы милдети – мектептерде медиабурчтарды уюштуруу аркылуу мугалимдер менен окуучулардын сынчыл ой жүгүртүүсүн, медиа, маалымат жана санариптик сабаттуулук менен иштөө шыгын өнүктүрүү.

Долбоор алкагында окуудан өткөн мугалимдер кесиптештери жана окуучулар үчүн ачык сабактарды өткөрүштү. Медиа-сабаттуулуктун милдеттерин жана идеяларын жайылтуунун натыйжалуулугун жана туруктуулугун камсыздоо үчүн медиа-сабаттуулук боюнча мугалимдер китеп, видеоматериалдар (анын ичинде анимациялык роликтер), сабак өтүү боюнча колдонмолор жана кеңсе буюмдары менен камсыз болгон.

Долбоорго тартылган устаттар мугалимдерге  медиа-маалыматтык сабаттуулук маселелери боюнча мессенджерлерде түзүлгөн тайпаларда кеп-кеңешин берип турат.

Мугалимдерден сырткары окуучулар да окуудан өтүп, сынчыл ой жүгүртүү, интернетти коопсуз жана сабаттуу пайдаланууну үйрөнүштү. Мындан сырткары алар мугалимдеринин жардамында медиабурчтарды түзүштү.  Эң кызыктуу жана өзгөчөлөрү ММКны колдоо борборунун жана Сорос-Кыргызстан фондунун атайын белектерине ээ болушту.

Жалпысынан медиа-маалыматтык сабаттуулукту өнүктүрүү долбоорунун алкагында Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 2 299 мугалим жана 157 окуучу окуудан өттү.