Билим берүү жана илим министрлигинде Кыргызстандагы балдар интернаттарынын бүтүрүүчүлөрүн социалдык адаптациялоо боюнча Программанын долбоору талкууланды

18.12.2018

Билим берүү жана илим министрлигинде Кыргызстандагы балдар интернаттарынын бүтүрүүчүлөрүн социалдык адаптациялоо боюнча Программанын долбоору талкууланды.

Билим берүү жана илими министри Гульмира Кудайбердиеванын жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушуусунда Кыргызстандын балдар интернаттык мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн социалдык адаптациялоо боюнча Программанын долбоору талкууланды.

Программанын максаты 23 жашка чейинки жетим жана ата-энесинин, туугандарынын кароосуз калган  окуучу балдардын коомдо ийгиликтүү социалданышы жана аралашуусу үчүн, жекече коштоо жана колдоону уюштуруу болуп саналат.

Программа интернаттардын тарбиялануучуларын бүтүргөн соң өз алдынча турмушка даярдоону, алар менен иштешүүчү адистерди даярдоону, бүтүрүүчүлөргө түздөн-түз жардам берүүнү жана бүтүрүүчүлөрдүн санынын эсебин алуучу системаны уюштурууну өзүнө камтыйт.

Программа “Оэйсис” Фонду,  “Жетим балдары жок Кыргызстан” жана “Биздин үн” уюмдары тарабынан иштелип чыккан.