Бишкекте окуу китептеринин авторлору үчүн гендердик дискриминацияга каршы тренинг өткөрүлдү

28.05.2021

2021-жылдын 26-28-майында Бишкек шаарында окуу-методикалык комплекстерди гендердик дискриминацияга каршы экспертизалоонун методологиясы боюнча семинар-тренинг өткөрүлдү. Иш-чараны Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу «Окуу китеби» республикалык илимий-практикалык борбору окуу китептеринин авторлору, ошондой эле болочок авторлор үчүн уюштурду.
Семинардын катышуучулары:
- окуу-методикалык комплекстерди гендердик дискриминацияга каршы экспертизалоонун концептуалдык негиздери жана методологиясы менен таанышышты;
- окуу-методикалык комплекстерди түзүүдө адам укуктары, гендердик, социалдык инклюзия, басмырлоого жол бербөө маселелерин эске алуунун зарылчылыгы жана маанилүүлүгү жөнүндөгү түшүнүктөрүн жогорулатышты;
- гендердик дискриминацияга каршы экспертизалоо инструменттерин иш жүзүндө өздөштүрүштү.
Тренингде машыктыруучулук-окутуучулук милдетти Чынаргүл Давлетова, Зульфия Көчөрбаева, Нора Сюналиева, Бактыгүл Исланбековалар аркалашты.
Иш-чара "Социалдык технологиялар" коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылып жаткан Европа биримдигинин «Даткайым - Гендердик теңчиликти жаңыча сүрөйбүз» долбоорунун (Кыргызстан) жана «Данило Дольчи» креативдик борборунун (Италия), «Спотлайт» демилгесинин колдоосу менен өткөрүлдү.