Туруктуу өнүгүү максаттары боюнча Борбордук Азия өлкөлөрүнүн субчөлкөмдүк техникалык консультациялык кеңешмеси болду

29.04.2021

Бүгүн Туруктуу өнүгүү максаттарынын чөлкөмдүк салыштырма көрсөткүчтөрү боюнча Борбордук Азия өлкөлөрүнүн чөлкөмдүк техникалык консультациялык кеңешме виртуалдуу түрдө өткөрүлдү.

Кеңешмени ЮНЕСКОнун Алматы шаарындагы Кластердик бюросу жана Бангкок шаарындагы Чөлкөмдүк кеңсеси ЮНЕСКОнун Статистика институтунун техникалык колдоосу менен уюштурду.   

Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, билим берүүнүн көрсөткүчтөрү жана мониторинг боюнча чөлкөмдүк эксперттер, ошондой эле чөлкөмдүк өнөктөштөр жана кызыкдар тараптар катышышты.

Бул консультациялык кеңешменин жалпы максаты – сунушталган салыштырма көрсөткүчтөрдүн индикаторлорун жана салыштырма көрсөткүчтөрдүн деңгээлдерин аныктоо үчүн пайдаланылуучу ыкмаларды карап чыгуу, ошондой эле ийине жеткире иштеп чыгуу үчүн баштапкы маалыматтарды жана түшүндүрмөлөрдү чогултуу.

Кеңешмеде тараптар салыштырма көрсөткүчтөрдүн индикаторлорун Борбордук Азиянын мүчө-мамлекеттери үчүн кызыкчылыкты билдирген кошумча индикаторлор менен камтууну кеңейтүү маселесин талкуулашты