Мекенчил жаштар - мамлекеттин жаркын келечеги!

17.11.2020

Урматтуу студенттер, жалындуу жаштар!

Эзелтен элибиз “Акыл-жаштан, асыл-таштан”, “Жаш келсе ишке, кары келсе-ашка” деген накыл кептерди бекеринен айтып келбесе керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө жаштар бир эле үй-бүлөнүн эмес, жалпы элдин, мамлекеттин күч-кубаты, келечегине айланганы чындык.

Эгемен өлкөбүздүн экономикалык, социалдык, маданий тармактарынын өнүгүшүнө жаштарыбыздын азыркы учурда кошкон салымы өтө зор. Алардын саясий активдүүлүгү да коомдун демократиялык багытта өнүгүүсүнө чоң  шарт түзгөнүн   акыркы окуялар далилдей алды.

Бул окуялар бүгүнкү  Кыргызстандын жаштарынын  өлкөнүн азыркы абалына күйө турганын,  чыныгы мекенчил экендигин көрсөтүп турат десем жаңылышпайм. Жаштар мамлекетибиздин өнүгүп өсүшүнө бардык күч аракетин жумшап жатат. Алар өлкөбүзгө кедергисин тийгизген бардык жат көрүнүштөргө кайдыгер карашпай, аларды жоюунун жолдорун издешип, ага каршы күрөшүп жатканы кубандырат.

Жаштар - элдин ырыскысы, мамлекеттин тирөөчү, ишеничи! Биз заманбап билимге эгедер, билимдүү, тарбиялуу, рухий чабыты кенен, креативдүү жаштарга таянып гана өнүгө алабыз. Ылайым, эртеңки күндүн ээси болгон жаштардан улуттун жол баштоочулары, лидерлери көп чыксын деп тилек кылабыз.

Бар болуңуздар, ынтымакта бир болуңуздар, күрөшчүл жаштар!

Сиздерге ар дайым сабырдуулукту, чың ден соолукту, терең билимди каалайм!