Бардык жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилерине каникул мезгилиндеги коопсуздук чаралары боюнча эскерткич

18.03.2020

Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин 2020-жылдын 14-мартындагы чечимин аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2020-жылдын 14-мартындагы №282/1 буйругуна ылайык, 16-марттан 8-апрелге чейин менчигинин түрүнө жана тибине карабастан бардык жалпы билим берүү уюмдарына каникул жарыяланды.

Буга байланыштуу жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилери төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү:  

  • билим берүү уюмдарында  жана жатаканаларда  санитардык жана эпидемияга каршы  иш - чараларды өткөрүүгө;
  • күнү–түнү иштеген билим берүү уюмдарында  (балдар үйлөрү, жетим балдар үчүн жатак - мектептер ) температуралык режимди сөзсүз түрдө сактоону, желдетүү жана дезинфекциялоону өткөрүүгө жана сырттан келгендерди  билим берүү уюмдарына киргизбөөгө;
  • окуучуларды билим берүү программаларын өздөштүрүү үчүн аралыктан окутуу формасын уюштурууга;
  • өз алдынча билим алуу сабактарын, онлайн–сабактарды, окууга арналган телесабактарды кѳрүүнү, адабий китептерди окуу жана  электрондук  окуу ресурстарын  колдонууну уюштурууга;
  • жалпы билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлери үчүн окуу- усулдук иштерин уюштурууга;
  • жалпы билим берүү уюмдарынын базасында ата – энелерден ( жакын туугандары же аларды алмаштыруучулар) Жалпы республикалык тестирлөөгө бүтүрүүчүлөрдүн билдирмелерин кабыл алуучу жооптуу адамды дайындап, жекече кабыл алууну уюштурууга.

Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы