К. Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын ректордук кызмат ордуна сынак жарыяланат

23.06.2020

Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук  консерваториянын жетекчиси кызматына талапкерлерди каттоо жана алардын документтерин кабыл алуу 2-июль саат 17:00гө чейин жүргүзүлөт.

Консерваториянын жетекчиси кызматына талапкерлерди каттоо үчүн уюштуруу комитетине төмөнкү документтер тапшырылат:

•         ЖОЖдун окуу жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчиликке талапкерди көрсөтүү жөнүндө чечими;

•         талапкердин өзүнүн арызы (өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде катталган талапкерлер үчүн);

•         талапкердин фамилиясы, аты, туулган жылы, иштеген жери, ээлеген кызматы жана жашаган жери көрсөтүлгөн биографиялык маалыматтар;

•         Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө» мыйзамынын 38-беренесине ылайык, мамлекеттик жогорку окуу жайлардын жетекчиси кызматына талапкерге коюлучу талапты ырастаган тиешелүү документтер.

Арыздар (ага тиркелген документтер) төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары,  Жантошев көч., 115, т. 57-02-25,  57-95-02, conservatoria93@mail.ru

Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы