Мектепке чейинки жана мектеп билим берүүсүнүн сапатын жогорулатуунун багыттары

21.10.2019

Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковдун мектеп жана жана бала бакчаларда өнүгүүнүн жаңы векторлорун сунуштаган презентациясы. МОН_2019.pptx