Мугалимдердин окутуу сааты жана окуу программасы кыскарбайт

01.10.2019

Билим берүү министрлиги окуу программалары жана негизги окуу планы менен бекитилген сааттардын санын кыскартпайт. Мектепке чейинки, баштапкы жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринин окуу программалары да өзгөрбөй турганын билдирет.

1-октябрдан жалпы билим берүү мекемелериндеги бардык категориялар боюнча айлык акысы көтөрүлгөн кызматкерлердин саны:

- жалпы билим берүү мекемелериндеги 74 709 мугалим;
- мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин 7 694 тарбиячысы;
- кесиптик билим берүү мекемелеринин 3 680 кызматкери;
- орто билим берүүнүн 7 427 кызматкери (коллеж);
- билим берүүнүн башка 23 339 кызматкерлери (бардык билим берүү уюмдарындагы административдик башкаруу персоналы, кошумча ийрим өтүүчү мугалимдер, методисттер, балдар үйлөрүнүн жана мектеп интернаттарынын тарбиячылары).

Ошондой эле өкмөттүн чечими менен китепканачылардын маянасы жана китепкана иши үчүн кошумча төлөмдөрү жогорулаган.

Жалпысынан билим берүү тармагындагы 120 000ге жакын кызматкердин айлыгы көтөрүлдү. Бул үчүн 2019-жылдын октябрь-декабрь айларына 1 742,5 млн сом керектелсе, 2020-жылга 6 969,6 млн сом сарпталат.

Билим берүү жана илим министрлиги мектептердеги кенже техникалык кызматкерлердин айлык акысы кыскартылбай турганын эскертет.

Билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы.

  

уюмдун/кызматкердин аталышы

билим даражасы

азыркы маянасынын көлөмү

маянасы көтөрүлгөндөн кийин

азыркы орто айлык акы

адисти теңдештирүүнү эске алуу менен эмгек акыны 30%га көтөргөндө

айырма +/ -

Мектепте аптасына 20 саат менен иштеген мугалим

(саатына айлык)

атайын орто

60

78

11 460,00

14 898,00

3 438,00

бакалавр

67,5

87,8

12 796,20

16 635,10

3 838,90

дипломдуу адис

67,5

97,5

12 796,20

18 481,60

5 685,40

магистр

75

97,5

14 132,50

18 372,30

4 239,80

Аптасына 36 сааттык жүктөм менен иштеген тарбиячы

(саатына айлык)

атайын орто

57,6

74,9

12 281,40

15 965,80

3 684,40

бакалавр

63

81,9

13 367,10

17 377,20

4 010,10

дипломдуу адис

63

88,9

13 367,10

18 871,70

5 504,60

магистр

68,4

88,9

14 452,90

18 788,80

4 335,90

Аптасына 30 сааттык жүктөм менен иштеген тарбиячы

(саатына айлык)

атайын орто

49,4

64,2

10 336,60

13 437,60

3 101,00

бакалавр

54,6

71

11 319,40

14 715,20

3 395,80

дипломдуу адис

54,6

76

11 319,40

15 760,00

4 440,60

магистр

58,5

76

13 529,90

17 588,90

4 059,00

Аптасына 20 саатык жүктөм менен иштеген ийрим мугалими

атайын орто

7500

9750

10 673,50

13 875,60

3 202,10

бакалавр

8250

10725

11 670,90

15 172,20

3 501,30

дипломдуу адис

8250

11700

11 670,90

16 552,90

4 882,00

магистр

9000

11700

12 668,20

16 468,70

3 800,50

Кесиптик лицейде апатсына 40 саатык жүктөм менен иштеген өндүрүштүк билим берүү боюнча мастер

атайын орто

6750

8775

9 676,20

12 579,10

2 902,90

бакалавр

7200

9360

10 274,60

13 357,00

3 082,40

дипломдуу адис

7200

10725

10 274,60

15 307,10

5 032,50

магистр

8250

10725

11 670,90

15 172,20

3 501,30

Орто кесиптик билим берүү уюмдарындагы окутуучу

атайын орто

5000

6500

7349

9 553,70

2 204,70

бакалавр

5500

7150

8013,9

10 418,10

2 404,20

дипломдуу адис

5500

7800

8013,9

11 366,20

3 352,30

магистр

6000

7800

8678,8

11 282,40

2 603,60

Методикалык жумушчулар (квалификация жогорулатуу борборлоруу, билим берүү институттары, методикалык кабинеттер)

 

5000

6 500

6 100

   7 930  

1 830

Административдик-башкаруу персоналы

 

7800

10 140

9516

12 371

2855