Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева КМШ өлкөлөрүндөгү жаңы багыттарды белгиледи

27.03.2019

КРдин Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева КРдин жана РФнын ректорлорунун Форумундагы өз билдирүүсүндө айтылгандай, КМШ өлкөлөрүндө жаңы багыт – ишмердүүлүктүн белгилүү бир багыттары боюнча кызматташтыкты күчөтүү байкалууда

Министр: “2013-жылдан тартып  Кыргызстандын инженердик билим берүү Ассоциациясы (ИББА) иштеп, курамына Орусиянын ЖОЖдору да кирген Инженердик билим берүү коомдорунун эл аралык федерациясы (IFEES) менен жигердүү кызматташууда. Улуттук изилдөө университети (МЭИ ТУ), Томск политехникалык университети (НИУ ТПУ) менен кош диплом программаларын жүзөгө ашыруучу Кыргызстан жана Орусиянын техникалык университеттеринин Консорциуму, Кыргыз-орус биргелешкен билим берүү программалар институту түзүлгөн” – деп билдирди.

КРдин ББжИМ жетекчисинин айтымында, ЕАЭШке Кыргызстандын кошулушу, КМШнын жалпы билим берүү мейкиндигин жана ЕАЭШтин бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү шартында, билим берүүнү өнүктүрүү маселелерин дагы да олуттуу кылды.

“Кыргызстан үзгүлтүксүз билим берүү системасын түзүүдө  –  ачык рынокторду, анын ичинде эмгек рыногун, ошондой эле ар бир адамда инсандык жана кесиптик өнүгүүнү камсыз кылуу жана өлкөнүн ичинде жана ЕАЭШтин эмгек рыногунда өзүн сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү  көздөйт”,  - деп эсептейт Гүлмира Кудайбердиева.