КР Билим берүү жана илим министри Гульмира Кудайбердиева Маалымат жана басма сөз күнү менен журналистика кафедраларынын жетекчилерин жана окутуучуларын куттуктады

06.11.2018

Билим берүү жана илим министри Гульмира Кудайбердиева Маалымат жана басма сөз күнү менен журналистик адистерди даярдап жаткан Ж.Баласагын атындагы КУУ, Б.Ельцин атындагы КОСУ, И.Арабаев атындагы КМУ, К.Карасаев атындагы БГУ, КТУ “Манас” университеттеринин декандарын, кафедра башчыларын, окутуучуларын куттуктады. Жолугушууга ошондой эле “Кут Билим” гезитинин жана  “Русский язык и литература в школах Кыргызстана” журналынын редакциялары катышышты.

Бардык жождорго жана редакцияларга ноутбуктар тартууланып, жолугушуунун катышуучулары алкыш каттарды жана эстелик белектерди алышты.

Бир нече киши “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси жана министрликтин Ардак грамоталары менен сыйланышты.

“Билим берүүнүн мыктысын” алгандар:

Кацева Лилия Михайловна – Б.Ельцин ат. КОСУ,

Тагаев Бегалы Тагаевич – Ж.Баласагын ат. КУУ,

Гарающенко Лариса Ивановна – “Русский язык и литература в Кыргызстане” журналы,

Ардак грамота ыйгарылгандар:

Мамышева Жамийла Аскаровна – Ж.Баласагын ат. КУУ,

Маманова Рейна Бакиевна – Ж.Баласагын ат. КУУ,

Искендерова Шарапат Абыловна – И.Арабаев ат. КМУ,

Асанова Алтын Асановна – К.Карасаев ат. БГУ,

Сооронкулов Гулжигит Умарович - “Русский язык и литература в Кыргызстане” журналы.