Билим берүү жана илим министрлиги 2021-жылга карата бюджет долбоорун коомдук талкууга алып чыкты

18.05.2020

Билим берүү жана илим министрлиги 2021-жылга карата билим берүү тармагындагы бюджеттик чыгашалардын орто мөөнөттүү стратегиясынын долбоорун даярдады.

Документтер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программалык негизде бюджеттөө боюнча токтомун аткаруунун алкагында Кыргыз Республикасынын билим берүүсүн 2040-жылга чейин өнүктүрүү стратегиясын жана Кыргыз Республикасында инклюзивдик билим берүүнү 2019-23-жылдарга өнүктүрүү концепциясын эске алуу менен даярдалды.

Долбоор коомдук талкуу өткөрүү үчүн Билим берүү жана илим министрлигинин сайтына жайгаштырылды (https://edu.gov.kg/ru/about/obcuzhdeniya/).

Билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы