Билим берүү жана илим минстрлиги: Жол кыймылынын эрежелери боюнча сабактар 1-класстан 11-класска чейин өткөрүлөт

31.01.2019

Ведомствонун маалыматы боюнча, 1-11-класстардын окуучуларында көчөдө жана жолдордо сабаттуу жүрүү билимдерин калыптандыруу “Өмүр ишмердүүлүгүнүн коопсуздугунун негиздери” жана “Жолдо жүрүүнүн эрежелери” сабактарында ишке ашырылат.

ЖКЭ сабактан тышкаркы билим берүү программасы төмөнкүдөй көлөмдө окутулат:

1-класста – 16 саат;                               4-класста – 12 саат;

2-класста – 9 саат;                           5-9-класстарда – 9 саат;

3-класста – 20 саат;                        10-11-класстарда – 4 саат.

Ар бир мектепте Жол кыймылынын жаш инспекторлору отряды аракеттенет. Командалар өз чыгууларын орто мектептерде, бала бакчаларда көрсөтүшөт, ошону менен бирге балдарды жолдо жүрүүнүн эрежелерине үйрөтүшөт.

ЖКЖИ отряддарынын конкурс-кароолорунун программаларына төмөнкүдөй мелдештер камтылат:

  1. “Иретти кароо”

    2. “Жаш жөнгө салуучу”

    3. “Келечектеги айдоочу”

    4. “Жол кыймылынын эрежелеринин билермандары”

    5. “Үгүт топтун чыгуусу”

    6. “Жол белгилеринин өлкөсү”

    7. “Капитандар таймашы”

    8. “Коопсуз дөңгөлөк”

Окуу жылынын соңунда жайкы эс алууга чыгуунун алдында башталгыч класстардын окуучулары үчүн “Көңүлдүү жол чырак” оюну өткөрүлөт, мында балдар жол кыймылынын эрежелери боюнча билимдерин жана жөндөмдөрүн интерактивдүү формада белгилешет.