Билим берүү жана илим министрлиги: Тилчи окутуучулардын кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча Инновациялык технологиялар борборунун кызматкерлери беш-өлчөмдүү билим берүү боюнча семинарга катышышты

15.01.2019

Алматы шаарында өткөн, “21-кылымдын чакырыктары  контексинде заманбап педагогикалык технологиялар” эл аралык семинар-практикумуна, Тилчи окутуучулардын кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча Инновациялык технологиялар борборунун жетекчиси жана кызматкери катышышты. Иш-чаранын максаты - үч-өлчөмдүү окуу усулунун жана беш-өлчөмдүү билим берүү технологиялары боюнча тажрыйба алмашуу.
Семинардын программасына окутуунун үч-өлчөмдүү жана беш-өлчөмдүү усулдарын колдонуу менен практикалык сабактарды, инновациялык усулдар боюнча талкуу,  окутуунун үч-өлчөмдүү жана беш-өлчөмдүү усулдарынын авторлорунун докладдары камтылган.
Казахстан, Кыргызстан, Түштүк Корея, Вьетнам жана Канададан келишкен 200дөн ашык окутуучулар орто жана жогорку кесиптик билим берүү жаатындагы жаңы билим берүү парадигмаларын жана приоритеттүү багыттарды талкуулашты.