Билим берүү жана илим министрлиги: Мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу программасы электрондук форматка которулат

18.01.2019

Ведомствонун маалыматы боюнча, КР БжИМнин алдындагы Педагогикалык кызматкерлердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту (РИПКиППР) билим берүү системасынын санариптештирүү алкагында мектеп мугалимдери, балдар бакчаларынын тарбиячылары, билим берүү мекемелеринин администрацияларынын кесипкөйлүгүн жогорулатуунун электрондук депозити иштелип чыкты.

Азыркы мезгилде кесипкөйлүктү жогорулатуунун 5 программасы электрондук форматка өткөрүлдү. Кесипкөйлүктү жогорулатуунун “Баалоо” курсун дистанттык негизде апробациялоо башталды.

Мындан сырткары, КР БжИМнин алдындагы Педагогикалык кызматкерлердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту тарабынан билим берүү макети даярдалды, макулдашуу боюнча кесипкөйлүктү жогорулатуунун 47 программасы жаңыланган мазмундук деңгээлде кайрадан басылып чыгарылмакчы.

Билим берүү министрлиги бул чаралар Республиканын педагокторунун кесипкөйлүгүн жогорулатууну камтууну көбөйтөт деп эсептейт. Өткөн жылы РИПКиППР базасында 5 984 педагок өздөрүнүн кесипкөйлүгүн жогорулатышкан.