Билим берүү жана илим министрлиги: Башталгыч жана орто кесиптик билим берүүдөгү 45 кесип боюнча компетенттүүлүктүн негизинде окутуу системасы апробациядан өттү

13.11.2018

Азия Өнүктүрүү Банкынын “Кесиптик билим берүү жана көндүмдөрдү өнүктүрүү” аттуу Экинчи долбоорунун алкагында башталгыч жана орто кесиптик билим берүү системаларында мугалимдердин жана устаттардын квалификациясын жогорулатуу, жаңы кесиптик стандарттарды, баалоо ыкмаларын жана модулдук окуу программаларын иштеп чыгуу аркылуу окутуу сапатын жакшыртуу боюнча иштер жүрүп жатмакчы.

Бишкек шаарында Республикалык илимий-методикалык борборунун базасында башталгыч жана орто кесиптик билим берүүдөгү 45 кесип боюнча компетенттүүлүктүн негизинде окутууну апробация кылган жана иштеп чыккан адистерге салтанаттуу түрдө сертификаттар тапшырылды. Андан тышкары, башталгыч жана орто кеситик билим берүү мугалимдерине квалификациялык струтктура боюнча окууларды өтүүтө мүмкүнчүлүгү болгон, жана окуу жайларга бул тармак боюнча көмөк көрсөтө алган жаңы тренерлерге да сертификаттар тапшырылды.

* “Кесиптик техникалык билим берүү жана окутуу системасынын квалификациялык структурасы” – бул ар бир денгээлдеги мугалимдин керектүү компетенцияларга ээ болуусу зарылдыгын белгилеген документ. Бул документке жараша мугалимдер жана устаттар 3 денгээлге бөлүнгөн:

  • Биринчи денгээлдеги мугалим (жаңы мугалим);
  • Экинчи ленгээлдеги мугалим (тажрыйбалуу мугалим);
  • Үчүнчү денгээлдеги мугалим (насаатчы / денгээли жогоруу мугалим).

Мугалимдин кесиптик стандарты системада жаңылык болуп, келечекте акы төлөө жана мотивациялоо реформасынын негизи болмокчу. Дүйнөлүк тажрыйбада кесиптик стандарт – бул кесиби боюнча бир жумушту аткаруу үчүн адиске керектүү болгон квалификациянын мүнөздөмөсү.

*Аткарылган жумуштун натыйжасында жана кесиптик стандарттарды киргизүү боюнча пилоттук иш-чаралардын негизинде, Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан бүткүл билим берүү системасы үчүн иштелип чыккан колдонмо бекитилген.