Билим берүү жана илим минстрлиги: Жол кыймылынын эрежелерин үйрөтүү мектепке чейинки мекемелерден башталат

31.01.2019

Ведомствонун маалыматы боюнча, Жол кыймылынын эрежелерин үйрөтүү мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде башталат.

Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин окуу программасына билим берүү жаатында “Жолдордун алиппеси жана наристе”, “Жол кыймылынын эрежелери” киргизилет.

Балдар бакчаларында үйрөтүлүүчү жол кыймылынын эрежелеринин өзгөчөлүгү сабактардын практикага  багытталышы, жабдылган мейкиндик чөйрө,  үйрөтүүдөгү оюн ыкмасы, бала бакчанын жолунда жолдор, жөө адамдар үчүн өтмөктөр, кооптуу жерлер белгиленген микрорайондун макети болуп саналат.