КР Билим берүү жана илим министрлиги: Кыргызстанда жаңы стандарттар боюнча 21 миң келечектеги мугалимдер окутулууда

05.03.2019

КР Билим берүү жана илим министрлиги маалымдагандай, өлкө боюнча 22 жогорку окуу жайда педагогикалык багыттар боюнча окутуу жүргүзлөт, анын ичинде 13 - мамлекеттик, 9 – жеке менчик.

2017-2018 окуу жылынын аягына жалпы контингент 20 969 студентти туздү, анын ичинен 7,8 миң гранттык (бюджеттик) негизде окуйт.

Келечектеги мугалимдерди окутуу компетенттүүлүк негизде түзүлгөн жаңы стандарттар боюнча жүргүзүлөт. Окутуунун жыйынтыганда бүтүрүүчүлөр пландоону, жаңы окутуу технологияларды колдонуу менен окутуу процессин жүргүзүүнү, маалыматты сактоонун,  иштетүүнүн, алуунун негизги ыкмаларын, жолдорун билип, компьютер менен иштөө жөндөмдүүлүгү болушу керек.