КР Билим берүү жана илим министрлиги: Республиканын ЖОЖдорунун көпчүлүгүндө окуу процесси автоматташтырылган

23.04.2019

Министрликтин маалыматы боюнча, AVN жана Moodle маалыматтык системалары республикадагы көпчүлүк жогорку окуу жайларынын окуу процессинде киргизилген жана пайдаланылууда.

Бул система студенттердин катышуусун жана жетишүүсүн ачык жана обьективдүү көзөмөлдөөнү камсыздайт, ЖОЖдун ишинин эффективдүүлүгүн жогорулатат, студенттерди окутуунун сапатын көтөрүүгө жардамдашат жана коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтөт.

AVN маалыматтык системасы ЖОЖдогу окуу процессинин жыйынтыктарын чагылдырууга багытталган жана өзүнө бардык студенттер боюнча маалымат базасын, катышуу жана жетишүүнүн электрондук журналын, документтерди даярдоо жана статистикалык эсептөө каражаттарын камтыйт. Студенттер берилгендер базасына киргизилет жана белгиленген тайпаларга байланат. Программа жетишүү боюнча жыйынтык отчетторун түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул үчүн отчетторго ыңгайлуу генератор программага киргизилген. Окуу жайдын жетекчилигине тайпанын окуу процессин көзөмөлдөө жана семестрдик жетишүү отчетун ылдам алуу мүмкүн.

Системага кирүү мүмкүнчүлүгү берилген окутуучу гана, сынак барагын катуу чектелген мөөнөттө толтура алат, мөөнөтү өткөн соң коюлган бааны өзгөртүүгө мүмкүн эмес.

Автоматташтырылган система ошентип, башка кызыктар тараптардын упайларга кийлигишүү жана өзгөртүү мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен жокко чыгарат.

КР Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, сынактардын бардык түрлөрүн видео байкоосу бар аудиторияларда өткөрүү жана видеожазууларды кийинмониторингдөө үчүн жазылган маалыматтарды видеоархивде сактоо республиканын бардык ЖОЖдоруна тапшырылды.