КР Билим берүү жана илим министрлиги: Бишкекте Билим берүүнү 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн стратегиясы талкууланды

30.04.2019

Ведомствонун базма сөз кызматы маалымдагандай,  Бишкекте билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын,  эксперттик жана донордук коомчулуктун катышуусунда Билим берүүнү 2030-жылга чейин өнүктүрүүнүн стратегиясын талкуулоо болуп өттү.

КР БжИМдин башчысы Кыргыз Республикасында 2021-2030-жылдарда билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясынын максаттарын жана багыттарын белгиледи.

“Стратегиянын максаттары болуп, сунушталган билим берүү кызматтарынын жеткиликтүүлүгү жана сапаттуулугунун теңдиги, билим берүү системасынын туруктуу өнүгүүсү үчүн ички жана сырткы ресурстарды натыйжалуу пайдаланууга шарттарды түзүү саналат. Ушул максаттардан улам, билим берүүнүн бардык деңгээлдерин бириктирүүчү кайчылаш тематикалык (мазмундук) багыттар аныкталды. Эң негизгиси – ар бир окуучунун көндүмдөрүн жана компетенцияларын өнүктүрүүгө багытталган билим берүүнүн мазмуну; Билим берүүнү санариптештирүү (кантип МКТ көндүмдөрүнө окутуу жана электрондук билим берүү чөйрөсүн түзүү, дистанттык жана башка технологияларды пайдалануу жана санариптик башкарууну калыптандыруу); педагоктордун кесипкөйлүк өнүгүүсү; инклюзивдик билим берүү; окутуунун натыйжаларын балоо (бардык деңгээлдеги билим берүү мекемесинин өздүк баалоосу менен сырткы баалоонун айкалышы, анын ичинде – аккредитация алкагында) жана натыйжалуу, коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүү”, - деп айтты Гүлмира Кудайбердиева.

Бул документке КРдин 2018-2040 жж. Улуттук өнүктүрүү стратегиясынын, КР Өкмөтүнүн 2018-2022-жж. программасынын, ошондой эле “Аймактык өнүктүрүү концепциясы”, “Санариптик Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялануу Концепциясы, PISA программасына катышуу, биздин үч университеттерибиздин дүйнөнүн топ 200 мыкты университеттерине кошулуусуна багытталган “3-200-2040” программасы боюнча жумуштар ж.б.у.с. камтылгандыгы белгиленди.

Иш чара Европа Биримдигинин “Кыргыз Республикасынын билим берүү секторун колдоо” долбоорунун каржылык колдоосунун менен уюштурулду жана өткөрүлдү.