КР Билим берүү жана илим министрлиги: Кыргызстандын 91 мектебинде мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу үчүн аянтчалар ачылды

18.02.2019

Аймактарды өнүктүрүү Концепциясынын алкагында республиканын 91 мектеби окутуунун жаңы усулдарын жүзөгө ашыруу, мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу жана маалыматтык системаларды пайдаланууда көндүмдөрдү калыптандыруу үчүн эксперименталдык аянтча статусун алышты.

61 мектептин базасында заманбап жабдыктар менен жабдылган электрондук китепкана жайгаштырылган.

30 инновациялык мектептер лабораториялык жабдыктардын 300дөн ашуун түрлөрүн, мультимедиялык, кеңселик жана окуу жабдыктарын табигый-илимий цикл боюнча предметтик бөлмөлөрү кошо толук пакетин алышты.

Мындан сырткары, өлкөнүн 540 мектеби Интернет тармагын пайдалануу үчүн  кошумча ноутбук, роутер жана проекторлор менен камсыздалды.

216 мектептерге 1304 компьютерлер жеткирилди.