КР Билим берүү жана илим министрлиги: Окуу жылы 25-майда аякталат

12.04.2019

КР Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык, 2018-2019 окуу жылы Кыргыз Республикасынын бардык типтеги жана менчик түрүндɵгү жалпы билим берүүчү уюмдарында 2019-жылдын 25-майында аякталат.

Республикадагы кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн кезектеги класска көчүрүү экзамендери 2019-жылдын 27-майынан 31-майга чейин өткөрүлөт.