КР Билим берүү жана илим министрлиги: Орто жана башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын жетекчилери билим сапатын камсыздоо боюнча семинардан өтүштү

18.02.2019

КР Билим берүү жана илим министрлиги Азия өнүктүрүү банкынын «Инклюзивдүү өнүгүү үчүн көндүмдөр: секторду өнүктүрүү программасы»  долбоорунун колдоосу менен «Билим сапатын камсыздоодо лицензиялоонун жана аккредитациялоонун ролу» деген темада семинар өткөрдү.

Семинарда Бишкек шаарынын жана Чүй областында жайгашкан орто кесиптик жана башталгыч кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырып жаткан 100 ашык билим берүү уюмдарынын жетекчилери катышышты.

Семинардын максаты – колледждердин жана кесиптик лицейлердин директорлорун (жетекчилерин) билим сапатын камсыздоо маселелери боюнча окутуу.

Кыргызстанда билим сапатын камсыздоонун эки механизми каралган:

  • Лицензиялоо (билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук берүү)
  • Аккредитациялоо (дипломду берүүгө укук берүү).

Билим берүүнүн сапатын камсыздоонун келечектеги саясаты бардык кызыкдар тараптардын канааттануусунун денгээлин жогорулатууга багытталышы керек.

Лицензиялоо жана аккредитациялоо процедуралары аркылуу студенттер, бүтүрүүчүлөр жана алардын ата-энелери, иш берүүчүлөр билим берүүнүн натыйжалуулугуна болгон  ишенимин арттырууга болот.

Семинар учурунда сапатты камсыздоого коюлуучу баардык минималдык талаптарды жүзөгө ашырууга багытталган материалдар талкууланып, билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин арасында кызуу талкуу жаратты.

Бул багыттагы окутуучу семинарлар республиканын бардык региондорундагы колледждердин жана кесиптик лицейлердин жетекчилери үчүнда өткөрүлөт.