Билим берүү жана илим министрлиги 2030-жылга чейин Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү концепциясын иштеп чыкты

06.04.2021

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жумушчу тобу тарабынан 2030-жылга чейин Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү концепциясы даярдалды.
Концепциянын максаты: Кыргызстан элдеринин руханий жана маданий баалуулуктарын сактоону жана өткөрүп берүүнү камсыз кылган бирдиктүү, ийкемдүү, ачык жана динамикалуу өнүгүп жаткан улуттук билим берүү системасын өнүктүрүүнүн жолдорун аныктоо, ички жана тышкы чакырыктарга ийкемдүү жооп берүүчү башкаруу механизмдерин түзүү, көп маданияттуу коомдун муктаждыктарын жана билим берүүчү керектөөлөрүн канааттандыруу. Концепцияны ишке ашыруу Кыргызстандын ар бир жаранынын жашоо сапатынын жогорулашына алып келиши керек.
Концепция жогоруда аталган максаттарды ишке ашыруунун теориялык, методологиялык жана уюштуруучулук жоболорун жана багыттарын камтыйт.

Жүктөп алуу: 2021-2030-жылдар аралыгында Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү концепциясы.pdf

Сын-пикирлериңизди жана сунуштарыңызды umambetakunov@gmail.com электрондук дарегине жөнөтүңүздөр.