КР Билим берүү жана илим министрлиги: Өлкө боюнча 4,5 миң балдарды мектепке даярдоо класстары ачылды

28.06.2018

Дүйнөлүк банктын тарабынан каржыланган “Кыргыз Республикасындагы мектепке чейинки билим берүү” долбоору өз ишин аяктады.

Алыскы райондорго артыкчылык көңүл буруп 2014-жылдан тартып Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган “Кыргыз Республикасындагы мектепке чейинки билим берүү” долбоору ишке ашырылып башталган.

Долбоор иштеп баштагандан тартып республика боюнча балдарды мектепке даярдоо программаларына тартуусу, мектепке чейинки программаларга мүмкүндүк бир нече көбөйдү, мектептерде жана бала бакчаралда окуу шарттары кыйла жогорулады, педагогдор өзүнүн квалификациясын жогорулатып, инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү боюнча пилоттук демилгелер жайылтылды, билим берүү процессине ата-энелерди жана коомчулукту тартуу боюнча кыйла иш-чара жасалды.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги белгилегендей, жаш курактагы балдарды өнүктүрүү жана мектепке чейинки билим берүү республиканын билим берүү саясатынын маанилүү приоритеттеринин катарына кирет. Окутуу үзгүлтүксүз процесс болуп саналат, ал төрөлгөндөн башталып өмүр бою улантылат.

Жетишкендиктер:

  • “Наристе” балдарды мектепке даярдоо программасы боюнча республикада 4598 класс ачылды. Класстар керектүү эмерек, окуу-усулдук, көрсөтмө куралдар жана өнүктүрүү оюндар менен камсыз болгон. Бул программа 5,5-6-жаштагы балдар үчүн 1-класска кирүүнүн алдында тең мүмкүнчүлүктөрдү берүүгө багытталган.
  • Республиканын алыскы райондорунда 3-5-жаштагы балдарды мектепке чейинки билим берүү программаларына тартылуусун жогорулатуу максатында 120 кыска мөөнөттү бала бакчалар түзүлгөн. Бала бакчалар эмерек, өнүктүрүү оюнчуктар, окуу-усулдук, көрсөтмө куралдар менен камсыз болушкан. Мындан тышкары, оюн аянтчалары менен жана санитардык шарттары жакшыртылган.
  • Бала бакчалардын 310 педагогдору мектепке чейинки психология, балдардын жашына ылайык болгон окутуу методология, социализациялоо жана окуу процессинде оюндун мааниси, убакыт жана классты башкаруу боюнча окутуудан өтүшкөн.
  • 8110 педагог мектепке дарядоо класстарында билим берүү процессин уюштуруу, коопсуз чөйрөнү түзүү боюнча, жаш курактагы балдардын психологиялык-педагогикалык өзгөчөлүктөрү тармагында билимин жогорулады.
  • Балдарды мектепке даярдоо программаларына тартылуусу 99%ды түздү, 2015-жылдан 2018-жылга чейин мектепке даярдоо класттарын 300 миңден ашык 5,5-6-жаштагы балдар аяктаган.
  • “Жаш курактагы балдарды баалоо” инструменти пилот катары жүргүзүлдү. Салыштырма анализ көрсөткөндөй, балдардын тил жана маалымат арттыруучу өнүгүүсүндө жакшыртуулар болгон.
  • Чүй облусунун Москва районунун мектептеринде жана бала бакчаларында инклюзивдик билим берүүнү жайылтуунун модели пилот катары ийгиликтүү жайылтылды. Эрте диагностика өткөрүү жана баланын билим берүү маршрутун түзүү максатында республиканын 4 психологиялык-медикалык-педагогикалык кеңешмелери эмерек, дидактикалык куралдар жана көз менен кулак текшерүү үчүн заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалган. Районук/шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн адистери, социалдык ишкерлер жана педагогдор инклюзивдик билим берүүнү жайылтуу боюнча окутуудан өтүшкөн.

“Кыргыз Республикасындагы мектепке чейинки билим берүү” долбоорунун жыйынтыктары 2018-жылдын 26-июнунда тегерек столдо талкууланды. Иш-чарада КР Билим берүү жана илим министрлигинин, КР Каржы министрлигинин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, партнерлор, билим берүү мекемелеринин башчылары катышты.