Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги журналисттердин арасында “Мугалим – Кесиби” сынагын жарыялайт

31.10.2018

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Европа Бирлигинин колдоосу менен “Мугалим” кесибинин кадыр-баркын жогорулатууну, педагогикалык кадрларды даярдоону, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган материалдарды чагылдырган массалык маалымат каражаттарынын жана интернет басылмалардын, ошондой эле фрилансерлер жана автордук жамааттардын арасында сынак жарыялайт. 

Материалдар мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын, башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын педагогикалык кадрларынын ишин; окуу процессинде инновациялык ыкмаларды колдонуу, инклюзивдик мамилени жана заманбап IT-технологияларды колдонуу; ошондой эле жалпысынан билим берүүнүн сапатын жогорулатууга карата көрүлгөн чараларды чагылдырышы мүмкүн.

Сынактык иштер 2019-жылдын 11-январында 17:00 чейин кабыл алынат.

Мыкты иштердин авторлору 30, 20 жана 10 миң сомго жабдууларды алуу үчүн сертификаттарга ээ болушат.

Өтүнмө Бишкек шаары, Тыныстанов көч. 257, 303-каб. дарегине тапшыруу зарыл. Же konkurs.edu.kg@gmail.com эл. дарегине жиберилиши керек.

Сынактын шарттары жөнүндө кененирээк маалыматты Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин www.edu.gov.kg сайтынан алсаңыз болот.

 

Жүктөп алуу:

Автордук жана редакциялык жамааттар үчүн сынакка катышуу үчүн өтүнмө.docx

Жеке авторлор үчүн сынакка катышуу үчүн өтүнмө.docx

Мугалимдик кесип сынагын өткөрүү жөнүндө жобо.docx

Мугалимдик кесип сынагын өткөрүү жөнүндө буйрук.docx