КР Билим берүү жана илим министрлиги «Күндөлүк» АМС ишке киргизүү үчүн пилоттук долбоордун жеңүүчүлөрүн аныктоого сынак жарыялайт

05.07.2019

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2019-жылдын 4-июлундагы №810/1 буйругунун негизинде «Күндөлүк» автоматташтырылган маалыматтык системасын түзүү, ишке киргизүү жана техникалык колдоо үчүн, пилоттук долбоордун жеңүүчүлөрүн аныктоого сынак жарыялайт. 

Конкурсту өткөрүүнүн бардык шарттары жана тартиби төмөнкү жободо көрсөтүлгөн. 

Жүктөп алуу: 

Положение о проведении конкурса в рамках пилотного проекта по внедрению АИС «Күндөлүк»

Техническое задание на создание, внедрение и техническую поддержку АИС Күндөлүк